Doelstelling

De Vereniging van Drentse gemeenten is een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en is een belangrijk en gewaardeerd platform met vier functies:

Kennis en expertise
Denk hierbij aan inhoudelijke voorbereiding en verdieping van kennis, focus op gezamenlijke speerpunten en actuele thema’s. Het delen van kennis en expertise bijvoorbeeld in de vorm van best parctices.

Netwerken en ontmoeten
De VDG faciliteert een belangrijke netwerkfunctie. Dat doet zij in de vorm van vergaderingen en overleggen maar ook door het organiseren van themabijeenkomsten, inspiratiesessie en kenniscafé’s.
Het netwerken en ontmoeten is gericht op bestuurders en ambtenaren maar kan zich ook richten op contacten en verbindingen met externe partijen zoals de Provincie en (regionale) ketenpartners.

Afstemmen en afspraken maken
De VDG is geen besluitvormend orgaan maar geeft meerwaarde door een unaniem standpunt in te nemen of een gezamenlijke riching te bepalen. Er is ruimte voor andere samenwerkingen en eigen keuzes.

Interne en externe verbindingen realiseren
De VDG is de Drentse adeling van de VNG. De VDG dient als verbindend platform voor alle oganisaties en ketenpartners die ten dienste staan van de Drentse gemeenten. Denk hierbij aan Provincie, Rijk, SNN, IPO, etc.). Daarnaast faciliteert de VDG interne verbindingen tussen ambtenaren en bestuurders.

Strategische agenda
Met de ontwikkeling van een strategische agenda wil het bestuur invulling geven aan de wens om meer inhoudelijke focus en verdieping aan te brengen binnen de vereniging.
De strategische agenda moet beschrijven wat de vereniging doet, hoe ze dat doet en binnen welke structuur. Om invulling te geven aan de agenda gaat de VDG graag met haar leden in gesprek om erachter te komen wat de leden van de VDG verwachten, welke opgaven, thema’s en onderwerpen behandeld moeten worden en hoe dit gedaan moet worden. Dit gesprek wordt op verschillende manieren vormgegeven.

Rondom het opstellen van de strategische agenda is een stuurgroep ingericht. Deze stuurgroep bestaat uit de voorzitter Rikus Jager (burgemeester Westerveld) en de bestuursleden Mieke Damsma (burgemeester Midden Drenthe), Piet van Dijk (burgemeester AA en Hunze) en Gert Jan Fokkema (griffier Meppel).

Het streven is om de strategische agenda tijdens de Algemene Leden Vergadering op 28 september a.s. vast te stellen.