Gemeenten verkennen samenwerking op het gebied van circulaire economie 30-10-2019 (4 jaar geleden)

Op 17 oktober brachten de bestuurders tijdens het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken een bezoek aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) in Meppel. Dit is een initiatief om de transitie naar een circulaire economie in Noord-Nederland te versnellen. De focus ligt op het doen van concrete projecten. Alex van Oost, directeur-bestuurder van NICE, nam de bestuurders mee in dit thema. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Het gaat bijvoorbeeld om het hergebruik van afval, maar ook om circulair bouwen. Over dit laatste gaf Alex van Oost een toelichting op één van de projecten waar NICE bij betrokken is: ‘Drenthe Woont Circulair’ (www.drenthewoontcirculair.nl). Met dit project zetten de acht Drentse woningcorporaties zich in om circulair bouwen in de provincie te stimuleren. Het streven van de corporaties is dat er in 2040 volledig circulair wordt gebouwd en gerenoveerd. Naar aanleiding van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 heeft de provincie de ambities op Drentse schaal geformuleerd in de startnotitie ‘Roadmap Circulair Drenthe 2050’. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg werd gesproken over de ambities en inzet van gemeenten en over de samenwerking in Drenthe op dit vlak. Afgesproken is om verder te kijken wat gemeenten gezamenlijk kunnen doen en hoe samenwerking op dit thema vorm kan krijgen. Dit komt terug in het volgende portefeuillehoudersoverleg dat volgend jaar april plaatsvindt.