Portefeuillehouders overleggen

Portefeuillehouder overleg
Gezondheid en Welzijn
Portefeuillehouder overleg
Ruimte en Wonen
Portefeuillehouder overleg
Onderwijs en Cultuur
Portefeuillehouder overleg
Energie, Klimaat en Milieu
Portefeuillehouder overleg Economische Zaken
en Industrie
Portefeuillehouders overleg
Sport
Portefeuillehouder overleg
Financien
Donderdag 21 maart
9.00 – 11.00 uur
Gemeente Westerveld
Donderdag
28 maart
9.00 – 11.00 uur
Gemeente Westerveld
Donderdag
28 maart
14.00 – 17.00 uur
Nader te bepalen
Donderdag
21 maart
13.30 – 15.30 uur
Gemeente Westerveld
Donderdag
25 april
14.30 – 17.00 uur
Gemeente Assen
Woensdag
22 mei
9.00 – 11.00 uur
Gemeente
De Wolden
Donderdag
13 juni
9.00 – 11.00 uur
Donderdag 20 juni
9.00 – 13.00 uur met lunch
Gemeente
De Wolden
Incl. Drents Zorglandschap
Donderdag
27 juni
9.00 – 11.00 uur
Gemeente
De Wolden
Donderdag
27 juni
14.00 – 17.00 uur
Gemeente
De Wolden
Donderdag
20 juni
14.00 – 16.00 uur
Gemeente De Wolden
Donderdag
17 oktober
14.30 – 17.00 uur
Gemeente Noordenveld
Woensdag
6 november
9.00 – 11.00 uur
Gemeente Borger-
Odoorn
Donderdag
5 december
14.00 – 16.00 uur
Donderdag
3 oktober
9.00 – 11.00 uur
Gemeente Emmen
Donderdag
10 oktober
9.00 – 11.00 uur
Gemeente Emmen
Donderdag
10 oktober
14.00 – 17.00 uur
Gemeente Emmen
Donderdag
3 oktober
14.00 – 16.00 uur
Gemeente Emmen
 
 
 
Donderdag
5 december
9.00 – 13.00 uur met lunch
Gemeente
Midden-Drenthe
Donderdag
19 december
9.00 – 11.00 uur
Gemeente
Midden-Drenthe
Donderdag
19 december
14.00 – 17.00 uur
Gemeente
Midden-Drenthe
Donderdag
19 december
11.30 – 13.30 uur met lunch
Gemeente Midden-Drenthe