Programma en aanmelden VDG Jaarcongres 27 september 2019 24-07-2019 (4 jaar geleden)


“Met elkaar creëren we meerwaarde”

Samenwerken loont!

Een samenwerking met inwoners en ondernemers van Orvelte, de VNG, Wethoudersvereniging, Raadsledenvereniging en de Drentse kring van griffiers

Tijden: Algemene Ledenvergadering VDG 11.00 – 12.00 uur. Jaarcongres 12.00 tot 17.00 uur.

Locatie:Restaurant De Schapendrift, Schapendrift 1, Orvelte

Het bestuur van de VDG en de gemeente Midden – Drenthe nodigen u uit voor het VDG Jaarcongres.

Het congres staat in het teken van samenwerking. Dit voorjaar hebben de Drentse colleges van B&W de strategische agenda van de VDG vastgesteld.  Een mooie basis waarop we de Drentse samenwerking verder kunnen bouwen. Maar hoe doen we dat?

De 4e VNG Denktank deed onderzoek naar ‘regionale samenwerking’. Tijdens het VNG congres in 2018 werd de publicatie “Werkende Samenwerking” gepresenteerd. Naast een wetenschappelijke publicatie, kwam de 4e Denktank met een concrete handreiking. De handreiking helpt burgemeesters, wethouders, raadsleden of ambtenaren om anders te kijken, te denken en te handelen bij vraagstukken die reiken over de grenzen van gemeenten en vaak ook over de grenzen van domeinen. De handreiking staat centraal tijdens ons congres. Prof. Dr. Ing. Geert Teisman neemt ons mee in de handreiking en vertelt over de lessen uit het onderzoek.  Paragraaf

De gemeente Midden Drenthe werkt actief aan samenwerking. De afgelopen jaren is er bijvoorbeeld succesvol met inwoners, ondernemers en instellingen in Orvelte gewerkt aan een ‘Masterplan’ voor Orvelte. Een mooi praktijkvoorbeeld waarbij samenwerkende partijen elkaars meerwaarde hebben gevonden en de samenwerking aangaan voor een toekomstbestendig, vitaal en leefbaar dorp. We zijn daarom blij dat het dorp Orvelte ons wil ontvangen en hierover wil vertellen.

Het congres is een samenwerking met verschillende vakverenigingen. Zo wordt vanuit verschillende perspectieven samenwerking belicht. We hopen daarmee voor iedereen die actief is in het openbaar bestuur als bestuurder, politici of ambtenaar een interessant programma te hebben samengesteld. Met dit congres gaan we de samenwerking in Drenthe verder verdiepen! Van harte welkomop ons jaarcongres!

Het volledige programma treft u hier:

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het VDG bureau. Per mail via secretariaat@vdgdrenthe.nl of telefonisch op 06 40 70 71 09.

Aanmelden kan via dit formulier: aanmeldformulier

Rikus Jager

Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten