Terugblik (2021) en vooruitblik (2022) kennissessies Vroegsignalering Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 11-01-2022 (2 jaar geleden)

In de provincies Groningen en Drenthe zijn diverse kennissessies georganiseerd met als doel om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van hun wettelijke taak rondom het vroegsignaleren van schulden.

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd zodat gemeenten mensen die door schulden in de problemen dreigen te komen eerder kunnen helpen. De Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft samen met de Vereniging van Groningse Gemeenten (VGG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Alliantie van Kracht en CMO STAMM de ambitie uitgesproken om samen op te trekken om de Drentse en Groningse gemeenten te ondersteunen om op een efficiënte en doordachte manier te werken aan vroegsignalering. Er waren twee groepen, namelijk de projectleiders van vroegsignalering/schulden en de groep ‘’de rest van de wereld’’.

De rest van de wereld

In september, oktober en november 2021 heeft CMO STAMM samen met hierboven genoemde partners verschillende kennissessies verzorgd. In totaal hebben 373 deelnemers deelgenomen aan de verschillende sessies waaronder:

  • Signaalpartners: bijv. woningbouw, zorgverzekeraar
  • Jeugdzorg, GGZ, VNN, Lentis, Elker, (Thuis)zorg
  • Betrokken inwoners
  • Kinderopvang, MEE Drenthe, MEE Groningen
  • Instanties: bijv. welzijn, sociale teams, vrijwilligers
  • Gemeenten, kredietbanken en schuldhulpverleners

Dit met het doel om elkaar te helpen en ondersteunen met opgedane kennis en ervaring en praktische voorbeelden uit te wisselen. In elke sessie stond een thema centraal, zoals samenwerking in de keten, signaleren en outreachend werken, hulpaanbod en privacy en evaluatie en monitoring. De deelnemers geven aan dat de sessies erg van meerwaarde zijn geweest, waar tijdens een open sfeer veel zaken  en contactgegevens zijn uitgewisseld.

Projectleiders vroegsignalering

De directe betrokkenen, dat wil zeggen de trekkers en/of projectleiders vroegsignalering in de Provincie Groningen & Drenthe, hebben 7 aparte bijeenkomsten gevolgd (22 van de 24 gemeenten). Het doel van deze bijeenkomsten was kennisdeling en samenwerking om te komen tot een leer/werkgemeenschap in Groningen en Drenthe. Veel gemeenten vinden het belangrijk om met andere gemeenten informatie uit te wisselen. Om elkaar te helpen om de ideeën, producten of diensten te verbeteren, gebruikten we de Maak-het-beter werkvorm. Er zijn diverse thema’s aan de orde geweest waarbij gemeente zelf ook een inhoudelijke bijdrage verzorgden.

De resultaten van de sessies van beide groepen zijn op genomen in onderstaande factsheets.

Voortzetting in 2022

We zullen deze kennissessies ook in 2022 voort te zetten. Binnenkort zal hier verder over worden gecommuniceerd. Mocht u als betrokken partner of medewerker willen aanhaken bij de kennissessies en/of heeft u ideeën over relevante thema’s? Laat het weten via secretariaat@vdgdrenthe.nl of info@cmostamm.nl.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.