Dagelijkse bestuur

Dhr. R. Jager
Burgemeester gemeente Westerveld

Voorzitter

Dhr. E. van Oosterhout
Burgemeester gemeente Emmen

Vice voorzitter

Dhr T. Dijkstra
Gemeentesecretaris gemeente Assen

Secretaris