Doelstelling

De VDG en haar doelstelling

De Vereniging van Drentse gemeenten (VDG) is een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is een belangrijk en gewaardeerd platform met vier functies: kennis en expertise, netwerken en ontmoeten, afstemmen en samenwerken, en interne en externe verbindingen realiseren

Kennis en expertise
Denk hierbij aan inhoudelijke voorbereiding en verdieping van kennis, focus op gezamenlijke speerpunten en actuele thema’s. Het delen van kennis en expertise bijvoorbeeld in de vorm van best practices.

Netwerken en ontmoeten
De VDG faciliteert een belangrijke netwerkfunctie. Dat doet zij in de vorm van vergaderingen en overleggen en door het organiseren van themabijeenkomsten, inspiratiesessie en kenniscafé’s. Het netwerken en ontmoeten is gericht op bestuurders en ambtenaren. Ook richt het zich op contacten en verbindingen met externe partijen zoals de provincie Drenthe en (regionale) ketenpartners.

Afstemmen en samenwerken
De VDG is geen besluitvormend orgaan. De VDG geeft meerwaarde door een unaniem standpunt in te nemen of een gezamenlijke richting te bepalen. Er is ruimte voor andere samenwerkingen en eigen keuzes per gemeente.

Interne en externe verbindingen realiseren
De VDG is de Drentse afdeling van de VNG. De VDG dient als verbindend platform voor alle organisaties en ketenpartners die ten dienste staan van de Drentse gemeenten. Denk hierbij aan provincie, rijk, SNN, IPO, enzovoort). Daarnaast faciliteert de VDG interne verbindingen en contacten tussen ambtenaren en bestuurders.

Strategische agenda
In 2019 is de strategische agenda van de VDG vastgesteld. Hiermee wil Met de het bestuur invulling geven aan de wens om meer inhoudelijke focus en verdieping aan te brengen binnen de vereniging. Meer informatie hierover vindt u hier: Strategische agenda VDG 2018 – 2022 – ‘Drentse gemeenten verleggen grenzen’

De strategische agenda bestaat uit zes opgaven:

  • Leefbaarheid en krimp
  • Samen aan de slag voor het klimaat
  • Goede en bereikbare zorg
  • Problematische schulden
  • Goed openbaar bestuur
  • Omgevingswet