Drentse gemeenten sturen brandbrief aan Tweede Kamer: financiële grens is bereikt 28-10-2019 (4 jaar geleden)

De grens is bereikt. Dat schrijven Drentse gemeenten in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Ze worden geconfronteerd met miljoenentekorten in het sociaal domein. Zonder ingrijpende maatregelen krijgen ze hun begroting in 2020 niet sluitend. Daarom vragen de gemeenten minimaal 600 miljoen extra in het gemeentefonds. Tegelijkertijd dringen ze aan op meer beleidsruimte en sturingsmogelijkheden binnen het sociaal domein.

“Het Rijk straalt uit dat het financieel nooit eerder zo goed ging terwijl gemeenten financieel in zwaar weer verkeren”, aldus  Jisse Otter, wethouder financiën gemeente Emmen. “Wij moeten de lasten voor onze burgers verhogen en fors bezuinigen om het hoofd boven water te houden terwijl het Rijk geld overhoudt. We zijn weliswaar als gemeenten in gesprek met het Rijk over de financiële verhoudingen op langere termijn, maar we hebben nú geld nodig. Daarom vragen wij de Tweede Kamer om 600 miljoen extra beschikbaar te stellen in 2019.”

Harmke Vlieg, wethouder van de gemeente Assen vindt financiële compensatie alleen niet voldoende.  “We moeten ook meer  eigen beleidsruimte en sturingsmogelijkheden krijgen binnen het sociaal domein. Gemeenten kunnen goed invulling geven aan hun taken in het sociaal domein. Juist door de beperkte eigen ruimte lopen de tekorten op. We denken dan bijvoorbeeld aan meer grip op doorverwijzingen naar jeugdzorg,  meer mogelijkheden om te sturen op eigen bijdragen en het afschaffen van het abonnementstarief.”

In de brief aan de Tweede Kamer stellen  de Drentse Gemeenten voor om samen de handschoen op te pakken en te zoeken naar passende oplossingen. Gesprekken moeten uitwijzen waar ruimte zit om te experimenteren.          

De Verenging Drentse gemeenten heeft een werkgroep ingesteld die zich inspant om de financiële positie van gemeenten te versterken. Deze werkgroep behartigt de belangen van de Drentse gemeenten bij de oplossingen voor de tekorten in het sociaal domein en bij het zoeken naar passende financiële verhoudingen tussen het Rijk en de gemeenten. De werkgroep bestaat uit een aantal wethouders uit het sociaal domein en wethouders financiën.

Eerder stuurden ook de Overijsselse en Groningse gemeenten een brandbrief van gelijke strekking.