Drentse Gemeenten willen meer geld en minder bemoeienis van het Rijk bij nieuwe taken 28-11-2019 (4 jaar geleden)

Drentse gemeenten willen voldoende geld van het Rijk voor de uitvoering van nieuwe taken. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de uitvoering van het klimaatakkoord. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn de 12 Drentse gemeenten daarom mede-indieners van moties waarmee het bestuur van de VNG de opdracht krijgt om met het Rijk afspraken vast te leggen hierover. Daarnaast roepen de Drentse gemeente het bestuur van de VNG op om met het Rijk in gesprek te gaan over meer eigen sturing op de WMO.

“We hebben de afgelopen jaren veel taken erbij gekregen van het Rijk. Elke keer krijgen we net wat minder geld van het Rijk dan eigenlijk nodig is voor de uitvoering van deze nieuwe taken. Dat moet afgelopen zijn, de grens is bereikt. Als we nieuwe taken moeten uitvoeren dan is dat prima, maar dan willen we wel voldoende geld en er niet steeds zelf bij inschieten” , zegt Jan Zwiers, wethouder Coevorden en VNG commissielid Financiën.

Naast voldoende geld willen de Drentse gemeenten ook minder bemoeienis van het Rijk bij taken die ze erbij krijgen. “Neem nou het abonnementstarief WMO”, zegt Erwin Slomp wethouder WMO in Hoogeveen, “ Het Rijk heeft een regeling bedacht en aan gemeenten opgelegd waardoor inwoners die eigenlijk zelf ondersteuning kunnen regelen en betalen toegang tot WMO voorzieningen krijgen. Hierdoor maken meer inwoners gebruik van de ondersteuning en de kosten en financiële risico’s zijn voor de gemeenten. Als de uitvoering van de WMO een taak van de gemeenten is dan past het niet dat het Rijk zich ermee bemoeit en ons de invoering van een regeling oplegt. Het abonnementstarief moet van tafel, we willen meer eigen sturingsmogelijkheden”.

De twaalf Drentse gemeenten zijn als collectief mede-indieners van moties die het bestuur van de VNG oproepen ervoor te zorgen dat er voldoende middelen voor nieuwe taken komen. De financiële grenzen zijn bereikt, nieuwe taken mogen niet voor een nog groter tekort zorgen bij gemeenten.

Eerder deden de Drentse gemeenten een oproep om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg. De Drentse gemeenten trekken samen op om dit onder de aandacht te brengen bij het Kabinet en laten de komende tijd van zich horen in Den Haag.