Kenniscafé ‘Leefbaarheid en Krimp: De kansen van krimp’

DATUM EN TIJD
23 mei
15:00 - 18:30
Markehuis

Kaart wordt geladen...

Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent in sommige regio’s ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken, onderwijs, zorg en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied.

Met dit kenniscafé gaan we in op de meest prangende opgaven rondom wonen, onderwijs en zorg en toenemende ruimtelijke ongelijkheden. Maar ook op bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor verdwijnende voorzieningen en nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Want Drenthe heeft ook zoveel meer dan krimp.

PROGRAMMA
15.00 uur:      Inloop
15.15 uur:      Opening
15.30 uur:      Leefbaarheid en Krimp in Drenthe, door Marja Janssens
Trendbureau Drenthe geeft met de leefbaarheidsmonitor Drenthe  
inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen,
werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan, of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe. Marja Janssens (onderzoeker Trendbureau Drenthe), neemt ons mee in de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor.
16.00 uur:      De Kracht van een Krimpregio, door prof. dr. ir. Bettina Bock Betinna Bock is Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en  
Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Bij haar inaugurele rede stelde ze: ‘We moeten zoeken
naar kansen in krimp, is al vele malen geroepen. Het is waar en
tegelijk zo veel makkelijker gezegd dan gedaan. En toch is ook dit
een pleidooi voor een andere kijk op krimp – een oproep om te
denken in ruimte en niet in leegte.’
16.30 uur:      Afsluiting
16.35 uur:      Hapje en Drankje

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 17 mei via secretariaat@vdgdrenthe.nl.