Regiobijeenkomst Zorg & Veiligheid

DATUM EN TIJD
13 maart
09:00 - 17:00
De Tamboer

Kaart wordt geladen...

In samenwerking met het programma Verward Gedrag (PvG), de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Veiligheidshuis Drenthe wordt op woensdag 13 maart 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en ambtenaren. De volgende onderwerpen staan op het programma.

  • Opening en inleiding Gemeenten aan zet (Frank Koen, burgemeester en ambassadeur Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen)
  • Landelijke updates en handreiking Zorg + Veiligheid (Astrid Jansen en Luuk van Os, VNG)
  • Wet Verplichte GGZ (Ico Kloppenburg, VNG en Tanja Berger, geneesheer directeur GGZ Drenthe)
  • Stand van zaken in Drenthe Personen Verward Gedrag (Willemijn Kemp, programma manager)
  • Regiovisie Huiselijk Geweld (Els Dafallah, projectleider)

Aan het einde van de middag zal het nieuwe samenwerkingsconvenant en privacy protocol van het Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe ondertekend worden. Na de ondertekening is er gelegenheid voor een hapje en drankje.

Wij zien u graag op 13 maart!