Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 17-01-2022 (2 jaar geleden)

Samen werken aan gelijke kansen
 
De samenwerking met alle betrokkenen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen is essentieel voor het vergroten van kansen voor alle kinderen. “It takes a whole village to raise a child”, is een bekend gezegde. In Drenthe gebeurt er veel om gelijke kansen voor alle kinderen te vergroten. In deze Nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit een viertal voorbeelden van een samenwerking tussen verschillende instanties: provincie, gemeente, onderwijs, ouders, sociaal team en verenigingen.
Alle betrokkenen pakken met veel enthousiasme de mogelijkheid op om elkaar aan te vullen en te versterken.

Lees meer.