Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 21-06-2022 (1 jaar geleden)

Gelijke kansen, hoge verwachtingen

De jaarlijkse Drentse Onderwijsdag stond dit jaar in het teken van gelijke kansen en in hoeverre het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen deze onderwijskansen vergroten. Na twee jaar digitale bijeenkomsten konden we deze keer elkaar weer ontmoeten bij PRO Emmen. De bezoekers kwamen vooral vanuit het onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten, maar ook andere organisatie, zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs waren vertegenwoordigd.

Corona had de afgelopen jaren grote invloed op het welbevinden en op het leren van de leerlingen en daarmee ook op de kansen die de leerlingen hebben zich goed te ontwikkelen. In de drie presentaties tijdens de Onderwijsdag kwam dit ook naar voren. Lees verder.