Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit 22-06-2023 (10 maanden geleden)

Wat kan de school betekenen voor haar leerlingen wanneer er thuis financiële problemen zijn?

In Drenthe groeit 6% van de kinderen op in een gezin waar het lastig is de eindjes aan elkaar te knopen. In een aantal gemeenten ligt dit percentage hoger. Vaak is er een combinatie met laaggeletterdheid of het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal. Dit heeft invloed op de kinderen in een gezin. Het brengt voortdurende stress met zich mee waar ook de kinderen het nodige van mee krijgen. Armoede en laaggeletterdheid zijn factoren die een school of een leerkracht en docent niet kunnen oplossen. Wel zijn er mogelijkheden de gevolgen ervan te verminderen.

In deze Nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit een aantal artikelen,  die deze mogelijkheden schetsen, zoals onder ander Annelies Kassenberg,  lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanze Hogeschool, deed tijdens de laatste Onderwijsdag.  Het werk van de brugfunctionarissen is een mooi voorbeeld hoe vanuit de school, samen met allerlei organisaties, ouders steun krijgen bij het geven van kansen aan hun kinderen.

Lees verder.