Nieuwsbrief Regiegroep Drentse Onderwijsmonitor 1 december 2022 01-12-2022 (1 jaar geleden)

“Ieder kind moet de mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen”, zo begint de brief van minister Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer over het programma School en Omgeving. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert scholen om de samenwerking te zoeken met anderen op het gebied van sport, cultuur, ondernemingen of de bibliotheek. Ook in andere programma’s staat een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal, zoals in de Gelijke Kansen Alliantie. Het streven naar een “rijke schooldag” vindt steeds meer gehoor. In Drenthe zijn veel initiatieven die bij deze beweging aansluiten, zoals de Gelijke Kansen Agenda. In deze Nieuwsbrief staan een aantal voorbeelden van samenwerking tussen de provincie, de gemeenten en het onderwijs met organisaties die het aanbod in de school verrijken met hun activiteiten.

Lees verder.