Dagelijkse bestuur 22-11-2018 (5 jaar geleden)

Dhr. R. Jager
Burgemeester gemeente Westerveld
Voorzitter
Dhr. E. van Oosterhout
Burgemeester gemeente Emmen
Vice voorzitter
Dhr T. Dijkstra
Gemeentesecretaris gemeente Assen
Secretaris / penningmeester