Uitnodiging kenniscafé ‘Leefbaarheid en Krimp’ 6 februari 2020 12-11-2019 (4 jaar geleden)

Tijdstip: 15.00 tot 17.30 uur
Locatie: Het Markehuis, De Pol 4, 9444 EX Grolloo

Drenthe heeft veel potentie en kansen, maar kent in sommige regio’s ook grote sociaaleconomische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken, onderwijs, zorg en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van het gebied. Met dit kenniscafé gaan we in op de meest prangende opgaven rondom wonen, onderwijs en zorg en toenemende ruimtelijke ongelijkheden. Maar ook op bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor verdwijnende voorzieningen en nieuwe vormen van samenwerking tussen bewoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Want Drenthe heeft ook zoveel meer dan krimp.

PROGRAMMA
15.00 uur: Inloop

15.15 uur: Opening

15.30 uur: Leefbaarheid en Krimp in Drenthe, door Marja Janssens Trendbureau Drenthe geeft met de leefbaarheidsmonitor Drenthe inzicht in de belangrijkste thema’s als het gaat om goed wonen, werken en leven. Er is aandacht voor demografische ontwikkelingen, informatie over de bereikbaarheid van voorzieningen en factoren die bijdragen aan, of van invloed zijn op de leefbaarheid in Drenthe. Marja Janssens (onderzoeker Trendbureau Drenthe), neemt ons mee in de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor.

16.00 uur: De Kracht van een Krimpregio, door prof. dr. ir. Bettina Bock Betinna Bock is Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bij haar inaugurele rede stelde ze: ‘We moeten zoeken naar kansen in krimp, is al vele malen geroepen. Het is waar en tegelijk zo veel makkelijker gezegd dan gedaan. En toch is ook dit een pleidooi voor een andere kijk op krimp – een oproep om te denken in ruimte en niet in leegte.’

16.30 uur: Afsluiting
16.35 uur: Hapje en Drankje

Aanmelden? Vul dan onderstaand formulier in.