Kenniscafé Lokale Democratie wordt verplaatst naar het najaar 17-02-2020 (4 jaar geleden)

“Lokale Democratie”

Tijdstip: 15.00 tot 17.30 uur

Locatie: Gemeentehuis De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD, Zuidwolde

In de strategische agenda van de Vereniging van Drentse Gemeenten is de opgave ‘Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving’ uit het Interbestuurlijk Programma aangemerkt als focuspunt. Elke gemeente is voor zich is met dit thema bezig. Dit uit zich in allerlei projecten en aanpakken rondom de lokale democratie, inwonersparticipatie, overheidsparticipatie, etc. Tijdens dit kenniscafé staat centraal de lokale democratie.

PROGRAMMA

15.00 uur:            Inloop
15.15 uur:            Opening door Roger de Groot

15.20 uur:            DiA-instrument ‘Quickscan Lokale Democratie’, door Frank Speel

Frank Speel is programmamanager Democratie in Actie bij de VNG.
Hij geeft een toelichting over het nieuwe instrument Quick Scan Lokale Democratie, waarmee gemeenten een snelle analyse kunnen uitvoeren van hun lokale democratie. Deze digitale scan levert een concrete verbeteragenda voor gemeenten op. Uniek aan dit instrument is de betrokkenheid van zowel raadsleden, collegeleden, ambtenaren en bewoners.

15.45 uur:            Een alternatieve Quickscan Lokale Democratie, door Annemarie Kok

Annemarie Kok is publicist en spreker op het gebied van samenleven, politiek, democratie en rechtsstaat. Daarnaast is ze docent ‘publieksgericht schrijven’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze studeerde filosofie en journalistiek en was onder meer verslaggever Noord-Nederland van dagblad Trouw. In 2017 verscheen bij uitgeverij Trancity haar essay Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven (82 pag.), eind 2018 gevolgd door Herinnering aan de rechtsstaat. Pleidooi voor serieus openbaar bestuur (90 pag.).
In beide publicaties toont ze zich kritisch over concepten als ‘participatiesamenleving’ en ‘participatieve democratie’.
Meer informatie op
www.annemarie-kok.nl.

16.10 uur:            Vragen / discussie
16.40 uur:            Afsluiting met een hapje en drankje