Uitnodiging Leeratelier Regionale Samenwerking 13-11-2019 (4 jaar geleden)

Hoe houd je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Wat betekent het voor jou om met netwerkleiderschap te werken in ketens en netwerken?

De Vereniging Drentse Gemeenten organiseert in samenwerking met de VNG Academie het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal Samenwerken’ waar we ingaan op bovenstaande vragen. We kijken vanuit een theoretische en een praktische invalshoek naar het vraagstuk en vanuit je eigen casuïstiek. Vanuit de theorie: welke inzichten biedt de wetenschap ons om de context van het werken in een netwerksamenleving beter te begrijpen en welke (juridische) instrumenten heb je tot je beschikking om samenwerking goed vorm te geven? Vanuit de praktijk: hoe pas je die inzichten daadwerkelijk toe in de praktijk, wat werkt wel en niet en waarom? Welke dilemma’s kom je tegen en hoe kun je daar mee omgaan? Een eigen casus is de rode draad van het leeratelier. We werken met interactieve werkvormen, zodat je de leerstof direct kan betrekken op je eigen situatie. Trainingen zorgen ervoor dat je meer komt te weten over je eigen krachten en mogelijkheden. Voor meer informatie, klik op onderstaande link.

Aanmelden? Vul hieronder je gegevens in.