Vacature Procesregisseur VDG m/v 23-04-2019 (5 jaar geleden)

https://vacatures.vooruitindrenthe.nl/vacature/2974/procesregisseur-vdg-m-v-/

Ben jij een echte verbinder en bruggenbouwer? Zit samenwerken in je natuur? Ben je als een vis in het water in een bestuurlijke omgeving en weet jij bestuurlijke opdrachten en wensen om te zetten naar concrete acties en resultaten? Word jij enthousiast van het idee om met een klein team te werken aan het realiseren van ambities? Steek jij je nek uit om onze strategische agenda uit te voeren? Ben je een ambitieuze pionier? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe:

Procesregisseur VDG (m/v) (32 – 36 uur per week)

De twaalf Drentse gemeenten hebben een strategische agenda vastgesteld voor de VDG voor de huidige bestuursperiode (2019 – 2022). Daarmee is de koers van de VDG voor de komende jaren bepaald. Er is inhoudelijke focus aangebracht en er is een aantal nieuwe taken benoemd voor het VDG bureau. Voor de uitvoering van de strategische agenda is de huidige bezetting van het VDG bureau te beperkt. Het VDG bureau bestaat nu uit een ambtelijk secretaris en een secretaresse. Strategische agenda 2019 – 2022 De VDG is dé vereniging waarbinnen de Drentse gemeenten elkaar ontmoeten, kennis met elkaar delen, elkaar inspireren, afspraken met elkaar maken en in verbinding staan met andere overheden en maatschappelijke partners. Dit doen we rondom collectieve en gemeentegrensoverschrijdende opgaven, thema’s en onderwerpen. In onze strategische agenda zijn zes inhoudelijke focuspunten geformuleerd. Hieraan werken we de komende jaren samen. Het gaat om de volgende thema’s:
1. Samen aan de slag voor het klimaat;
2. Goede en bereikbare zorg voor onze inwoners;
3. Problematische schulden voorkomen en oplossen;
4. Goed openbaar bestuur in veranderende samenleving;
5. Implementatie omgevingswet;
6. Leefbaarheid en krimp.

Daarnaast hebben we ons met het vaststellen van de agenda voorgenomen om:
•De goede samenwerking met de provincie te intensiveren;
•Actief en betrokken lid te zijn van de VNG;
•Samen te werken aan een lobby agenda;
•De bestaande overlegstructuur inhoudelijk te versterken.

Jouw rol Als procesregisseur van de VDG ben je samen met de ambtelijk secretaris aan zet voor de uitvoering van de strategische agenda. Je bent een regisseur, coördinator, aanjager, organisator en ondersteuner tegelijk. Je schaakt binnen de context van een (complexe) politiek bestuurlijk speelveld op de borden van netwerken, kennisdelen, samenwerken en belangenbehartiging. Je werkt samen met ambtenaren van de gemeenten en provincie aan het uitvoeren van bestuurlijke opdrachten en wensen. Je bent goed in staat om ambitie en visie te vertalen naar concrete resultaten en acties. Je hebt een neus voor actuele ontwikkelingen en weet voor gemeenten relevante thema’s te agenderen. Je bent het aanspreekpunt voor een aantal portefeuilles en focuspunten uit de strategische agenda. Daarnaast ben je voor een aantal portefeuilles secretaris en adviseer en ondersteun je portefeuillehouders en bestuurlijk trekkers bij de activiteiten binnen de portefeuilles. Je vertegenwoordigt de belangen van de Drentse gemeenten binnen en buiten de provincie Drenthe. Je bouwt en onderhoudt een breed netwerk rondom de opgaven uit de strategische agenda.

Jouw profiel
•Je hebt een afgeronde HBO opleiding.
•Je hebt tenminste 3 jaar ervaring in het begeleiden van complexe processen of projecten, bij voorkeur binnen een gemeente.
•Je hebt (aantoonbare) bestuurlijke sensitiviteit en je hebt ervaring opgedaan in het bij elkaar brengen van uiteenlopende belangen en verhoudingen.
•Je bent scherp en overtuigend, positief kritisch en oplossingsgericht.
•Je communicatieve vaardigheden zijn goed.
•Je hebt een breed netwerk of bent in staat deze snel op te bouwen.
•Je bent enthousiast, fanatiek en wil de uitvoering van de strategische agenda tot een succes maken.

Ons aanbod. Je werkt zelfstandig en in opdracht van de ambtelijk secretaris. Je geeft samen met hem invulling aan missie en visie van de VDG en aan de uitvoering van de strategische agenda. Bij voorkeur word je uitgeleend of gedetacheerd vanuit je huidige werkgever aan de VDG, in eerste instantie tot 1 januari 2021 met de intentie om dit te verlengen tot 31 december 2022. In 2022 wordt de strategische agenda geëvalueerd en op basis daarvan wordt besloten over structurele uitbreiding van het VDG bureau. We zijn gehuisvest bij de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Het salaris is afhankelijk van je opleiding, ervaring en deskundigheid. Indicatief is deze nieuwe functie ingeschaald in schaal 10 (max. bruto €4.225,- per maand bij een fulltime dienstverband, salarispeil januari 2018). Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% (bruto) over je salaris, die je naar eigen voorkeur kan besteden.

Meer weten? Voor meer informatie over deze uitdagende functie kun je contact opnemen met Martin Nanninga, ambtelijk secretaris. Dit kan per mail: m.nanninga@vdgdrenthe.nl of telefonisch: 06 – 23 43 60 56. Interesse? Je kunt tot 7 mei 2019 je belangstelling kenbaar maken via www.vooruitindrenthe.nl. Dit is de enige manier waarop je je belangstelling kenbaar kunt maken.De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op dinsdag 14 mei in Hoogeveen. Vervolggesprekken zijn gepland op maandagavond 20 mei. Een arbeidsvoorwaardengesprek is op 21 mei. Reserveer deze data vast in je agenda.

Bij gelijke geschiktheid heeft een kandidaat van één van de Drentse gemeenten de voorkeur.

Achtergrondinformatie VDG De VDG organiseert verschillende bijeenkomsten zoals, portefeuillehoudersoverleggen, het VDG congres, verschillende kenniscafé ’s, themabijeenkomsten en andere vormen van ontmoetingen. We doen dit om kennis te delen, elkaar te inspireren of in verbinding te staan met andere overheden of maatschappelijke partners. Voorbeelden van samenwerkingen vanuit de VDG zijn, ‘Het Drents Energieloket’, ‘Het Drents Zorglandschap’, de ‘Regiegroep onderwijskwaliteit’, de werkgroep ‘Markerein’, en de ‘Werkgroep Omgevingswet’. Soms is samenwerking heel concreet en wordt uitvoering samen opgepakt, worden convenanten gesloten of intentieovereenkomsten aangegaan. We zijn een provinciale afdeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Als provinciale afdeling zijn wij een brug naar haar leden in de regio. We willen weten wat er bij de VNG speelt. We hebben daarom een actieve relatie met de VNG. We zijn nauw verbonden met de provincie. Het bestuur van de VDG en Gedeputeerde Staten zijn met elkaar in gesprek over provinciale opgaven waarbij samenwerking gewenst is. Het vertrekpunt is daarbij dat we samenwerken aan opgaven voor onze inwoners. We omarmen de gedachte dat we samen meer kunnen, 12+1. De provincie schuift aan om met gemeenten in gesprek te gaan over samenwerking en om provinciaal beleid te toetsen aan de wensen en verwachtingen van gemeenten.