Welkom bij de Vereniging van Drentse Gemeenten

De Vereniging van Drentse Gemeenten is een provinciale afdeling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Binnen de vereniging ontmoeten de twaalf Drentse gemeenten elkaar, delen ze kennis, maken ze afspraken, werken ze samen en zoeken ze de verbinding met partners en andere overheden. De VDG werkt vanuit een strategische agenda waarbij de belangen van bijna 500.000 inwoners centraal staan.
84
93
106
76
5
4
previous arrow
next arrow
84
93
106
76
5
4
previous arrow
next arrow