Nieuws archief

Graag nodigen wij u uit om op 16 november naar Groningen te komen voor een congres over Interbestuurlijk toezicht (IBT).

Een congres voor iedereen die hart heeft voor de kwaliteit van het Openbaar Bestuur en het belang van interbestuurlijk toezicht daarbij onderkent. Bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren en wetenschappers gaan onder leiding van dagvoorzitter Diana Matroos met elkaar in gesprek.

Wat kunnen we doen om het toezicht van de ene overheid op de taakuitvoering door de andere, aan toegevoegde waarde te laten winnen? Welk instrumentarium is daarbij van belang, welke harde of zachte technieken kunnen worden ingezet? En welke dilemma’s komen daarbij naar voren? 

Lees verder uitnodiging congres ‘Interbestuurlijk toezicht met effect’ 16 nov

De link naar het aanmeldformulier is: AANMELDEN

In 2019 hebben de 12 Drentse gemeenten de ambitie uitgesproken toe te werken naar een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners. Samen met de stichting Hartveilig Drenthe en HartslagNu is daarom het samenwerkingsverband Hartveilig Drenthe gevormd. Voor het ondersteunen van dit samenwerkingsverband is de werkgroep Hartveilig Drenthe op zoek naar een coördinator Hartveilig Drenthe.

vacature regionale coördinator Hartveilig Drenthe – Vooruit in Drenthe

Wat kan de school betekenen voor haar leerlingen wanneer er thuis financiële problemen zijn?

In Drenthe groeit 6% van de kinderen op in een gezin waar het lastig is de eindjes aan elkaar te knopen. In een aantal gemeenten ligt dit percentage hoger. Vaak is er een combinatie met laaggeletterdheid of het niet voldoende beheersen van de Nederlandse taal. Dit heeft invloed op de kinderen in een gezin. Het brengt voortdurende stress met zich mee waar ook de kinderen het nodige van mee krijgen. Armoede en laaggeletterdheid zijn factoren die een school of een leerkracht en docent niet kunnen oplossen. Wel zijn er mogelijkheden de gevolgen ervan te verminderen.

In deze Nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit een aantal artikelen,  die deze mogelijkheden schetsen, zoals onder ander Annelies Kassenberg,  lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanze Hogeschool, deed tijdens de laatste Onderwijsdag.  Het werk van de brugfunctionarissen is een mooi voorbeeld hoe vanuit de school, samen met allerlei organisaties, ouders steun krijgen bij het geven van kansen aan hun kinderen.

Lees verder.

 

SAMENWERKING LOONT

Samenwerken is meer dan ooit relevant; geen organisatie kan haar doelen halen zonder slimme partnerschappen. Dat is ook de basis van de samenwerking in de Regio Drenthe, of het nu gaat om informele vormen van ketens en netwerken, of om gemeenschappelijke organisaties en verbonden partijen.

Hoe houd je als gemeente grip op de tientallen samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen? Hoe richt je een samenwerking goed in? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Hoe ga je in een samenwerking om met al die verschillende partners, binnen en buiten de gemeente, met eigen agenda’s, drijfveren en motieven? Wat betekent het voor jou om met netwerkleiderschap te werken in ketens en netwerken? 

Na het succes in 2020 en 2022 wil de Vereniging Drentse Gemeenten in samenwerking met  VNG Connect Academie bij voldoende animo dit najaar opnieuw het vierdaagse leeratelier ‘Regionaal Samenwerken’ organiseren, waar we ingaan op bovenstaande vragen. 

Lees verder.

Aan: HR-adviseurs Drentse Gemeenten en andere geïnteresseerden

Datum: 15 mei 2023

Uitnodiging ‘Kenniscafé Arbeidsmarkt’ 26 juni 2023

Beste HR-adviseur,

A&O fonds Gemeenten is hét fonds voor alle gemeenten van Nederland. A&O heeft tot doel Nederlandse gemeenten en hun medewerkers duurzaam inzetbaar te houden, waardoor ze vitaal en wendbaar zijn en optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving.

Elk jaar brengt A&O de Personeelsmonitor Gemeenten uit; dé benchmark voor HR-kengetallen bij gemeenten. De Personeelsmonitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

Op 26 juni organiseert de VDG samen met A&O fonds Gemeenten het kenniscafé Arbeidsmarkt. Hierin presenteert A&O de belangrijkste uitkomsten van de Personeelsmonitor 2022. Hoe is het gesteld met de gemeentelijke arbeidsmarkt? Wat zijn opvallende ontwikkelingen in Drenthe? Waar liggen kansen voor de Drentse Arbeidsmarkt?

Naast een publicatie biedt A&O ook een dashboard aan> Een online platform met alle gegevens en trends en waarin cijfers met andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse en landelijk/provinciaal kunnen worden vergeleken. A&O fonds licht toe hoe jij als HR-adviseur dat dashboard goed kan inzetten.

Daarnaast geeft A&O aan de hand van het werkboek  ‘Succesvol de arbeidsmarkt op” tips/tricks om te komen tot een succesvolle arbeidsmarktstrategie. En uiteraard hoor je tijdens dit kenniscafé alle trends rondom werving & selectie en arbeidsmarktcommunicatie.

Maandag 26 juni 2023 14.45 uur – 16.30 uur
Locatie: Raadzaal De Wolden, Raadhuisstraat 2, Zuidwolde

PROGRAMMA

14.45 uur:             Inloop
15.00 uur:             Opening en start presentatie A&O fonds Gemeenten
16.00 uur:             Vragen en discussie
16.30 uur:             Afsluiting

Aanmelden

Je bent van harte uitgenodigd voor dit kenniscafé, aanmelden kan tot maandag Uitnodiging Kenniscafé Arbeidsmarkt 26 juni 202320 juni 2023 via secretariaat@vdgdrenthe.nl. Wij zien je graag op 26 juni!

Met vriendelijke groet,
Namens het VDG Bestuur

 Martin Nanninga
 ambtelijk secretaris

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen bestuurders van gemeenten en het onderwijs, beleidsmedewerkers, leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema Armoede en laaggeletterdheid: wat kan de leerkracht doen? 

woensdag 5 april 2023, 14.00 – 17.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur
Locatie: Volta, De Omloop 5 in Beilen

Lees verder.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag met het thema Armoede en laaggeletterdheid: wat kan de leerkracht doen?

woensdag 5 april 2023, 14.00 – 17.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Locatie: Assen of Beilen (locatie wordt nog bekend gemaakt)

Lees verder.

 

“Ieder kind moet de mogelijkheid hebben zich optimaal te ontwikkelen”, zo begint de brief van minister Dennis Wiersma aan de Tweede Kamer over het programma School en Omgeving. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen. Het stimuleert scholen om de samenwerking te zoeken met anderen op het gebied van sport, cultuur, ondernemingen of de bibliotheek. Ook in andere programma’s staat een optimale ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal, zoals in de Gelijke Kansen Alliantie. Het streven naar een “rijke schooldag” vindt steeds meer gehoor. In Drenthe zijn veel initiatieven die bij deze beweging aansluiten, zoals de Gelijke Kansen Agenda. In deze Nieuwsbrief staan een aantal voorbeelden van samenwerking tussen de provincie, de gemeenten en het onderwijs met organisaties die het aanbod in de school verrijken met hun activiteiten.

Lees verder.