Nieuws archief

Gelijke kansen, hoge verwachtingen

De jaarlijkse Drentse Onderwijsdag stond dit jaar in het teken van gelijke kansen en in hoeverre het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen deze onderwijskansen vergroten. Na twee jaar digitale bijeenkomsten konden we deze keer elkaar weer ontmoeten bij PRO Emmen. De bezoekers kwamen vooral vanuit het onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten, maar ook andere organisatie, zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs waren vertegenwoordigd.

Corona had de afgelopen jaren grote invloed op het welbevinden en op het leren van de leerlingen en daarmee ook op de kansen die de leerlingen hebben zich goed te ontwikkelen. In de drie presentaties tijdens de Onderwijsdag kwam dit ook naar voren. Lees verder.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag 
met het thema Gelijke kansen, hoge verwachtingen
op woensdag 23 maart 2022, 15.00 – 17.30 uur, inloop vanaf 14.45 uur.

Locatie: PRO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE Emmen (ingang via het schoolplein)

Lees verder.

Aanmelden.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag. Een webinar met het thema Gelijke kansen, hoge verwachtingen
op woensdag 23 maart 2022, 15.00 – 17.30 uur.

Locatie: PRO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE Emmen
of digitaal, afhankelijk van de dan geldende maatregelen

Lees meer.

Samen werken aan gelijke kansen
 
De samenwerking met alle betrokkenen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen is essentieel voor het vergroten van kansen voor alle kinderen. “It takes a whole village to raise a child”, is een bekend gezegde. In Drenthe gebeurt er veel om gelijke kansen voor alle kinderen te vergroten. In deze Nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit een viertal voorbeelden van een samenwerking tussen verschillende instanties: provincie, gemeente, onderwijs, ouders, sociaal team en verenigingen.
Alle betrokkenen pakken met veel enthousiasme de mogelijkheid op om elkaar aan te vullen en te versterken.

Lees meer.

In de provincies Groningen en Drenthe zijn diverse kennissessies georganiseerd met als doel om gemeenten te ondersteunen bij de implementatie van hun wettelijke taak rondom het vroegsignaleren van schulden.

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd zodat gemeenten mensen die door schulden in de problemen dreigen te komen eerder kunnen helpen. De Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft samen met de Vereniging van Groningse Gemeenten (VGG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Alliantie van Kracht en CMO STAMM de ambitie uitgesproken om samen op te trekken om de Drentse en Groningse gemeenten te ondersteunen om op een efficiënte en doordachte manier te werken aan vroegsignalering. Er waren twee groepen, namelijk de projectleiders van vroegsignalering/schulden en de groep ‘’de rest van de wereld’’.

De rest van de wereld

In september, oktober en november 2021 heeft CMO STAMM samen met hierboven genoemde partners verschillende kennissessies verzorgd. In totaal hebben 373 deelnemers deelgenomen aan de verschillende sessies waaronder:

  • Signaalpartners: bijv. woningbouw, zorgverzekeraar
  • Jeugdzorg, GGZ, VNN, Lentis, Elker, (Thuis)zorg
  • Betrokken inwoners
  • Kinderopvang, MEE Drenthe, MEE Groningen
  • Instanties: bijv. welzijn, sociale teams, vrijwilligers
  • Gemeenten, kredietbanken en schuldhulpverleners

Dit met het doel om elkaar te helpen en ondersteunen met opgedane kennis en ervaring en praktische voorbeelden uit te wisselen. In elke sessie stond een thema centraal, zoals samenwerking in de keten, signaleren en outreachend werken, hulpaanbod en privacy en evaluatie en monitoring. De deelnemers geven aan dat de sessies erg van meerwaarde zijn geweest, waar tijdens een open sfeer veel zaken  en contactgegevens zijn uitgewisseld.

Projectleiders vroegsignalering

De directe betrokkenen, dat wil zeggen de trekkers en/of projectleiders vroegsignalering in de Provincie Groningen & Drenthe, hebben 7 aparte bijeenkomsten gevolgd (22 van de 24 gemeenten). Het doel van deze bijeenkomsten was kennisdeling en samenwerking om te komen tot een leer/werkgemeenschap in Groningen en Drenthe. Veel gemeenten vinden het belangrijk om met andere gemeenten informatie uit te wisselen. Om elkaar te helpen om de ideeën, producten of diensten te verbeteren, gebruikten we de Maak-het-beter werkvorm. Er zijn diverse thema’s aan de orde geweest waarbij gemeente zelf ook een inhoudelijke bijdrage verzorgden.

De resultaten van de sessies van beide groepen zijn op genomen in onderstaande factsheets.

Voortzetting in 2022

We zullen deze kennissessies ook in 2022 voort te zetten. Binnenkort zal hier verder over worden gecommuniceerd. Mocht u als betrokken partner of medewerker willen aanhaken bij de kennissessies en/of heeft u ideeën over relevante thema’s? Laat het weten via secretariaat@vdgdrenthe.nl of info@cmostamm.nl.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben wij helaas moeten besluiten ons congres te verplaatsen. De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.