Nieuws archief

100 jaar de meerwaarde van samenwerking

“Een reis langs het verleden, het heden en de toekomst van de VDG”

Samen kijken we terug op de afgelopen 100 jaar en vooral ook vooruit, naar de volgende 100, of eerst maar eens de komende jaren.

Een feestelijk online programma met een goed inhoudelijk gesprek, een frisse blik, interactie en een verrassende omlijsting.

Datum: woensdag 2 juni 2021
Tijden: 16.00 tot 17.15 uur
Locatie: online, uitgezonden vanuit De Statenzaal van het Drents Museum
Genodigden:(Drentse) bestuurders, politici, griffiers, ambtenaren
en partners van de VDG.

Sinds 19 januari van dit jaar bestaat de Vereniging Drentse Gemeenten 100 jaar. Een feestelijk moment! Om daarbij stil te staan nodigen we u uit voor een online bijeenkomst, waarin we terugblikken op het verleden, kijken naar het heden en vooruitkijken naar de toekomst van (inter)bestuurlijke en regionale samenwerking.

Presentator Arno van der Heyden gaat aan tafel met verschillende gasten, die vanuit de praktijk en wetenschappelijk inzicht naar de VDG en samenwerking kijken. Afgewisseld door verschillende intermezzo’s belooft het een dynamische en afwisselende show te worden.  

Aanmelden
U kunt zich tot 28 mei via onderstaand formulier aanmelden. Voor vragen kunt u contact opnemen met het VDG-bureau via secretariaat@vdgdrenthe.nl.  

Met vriendelijke groet,
Rikus Jager
Voorzitter Vereniging van Drentse Gemeenten

Vanaf 1 januari 2021 is de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd zodat gemeenten mensen die door schulden in de problemen dreigen te komen eerder kunnen helpen. De Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) heeft samen met de Vereniging van Groningse Gemeenten (VGG), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Alliantie van Kracht en CMO STAMM de ambitie uitgesproken om samen op te trekken om de Drentse en Groningse gemeenten te ondersteunen om op een efficiënte en doordachte manier te werken aan vroegsignalering.

In maart en april hebben verschillende werksessies plaatsgevonden voor (beleids-)medewerkers van gemeenten in Drenthe en Groningen die zich bezighouden met vroegsignalering. Dit met het doel om elkaar te helpen en ondersteunen met opgedane kennis en ervaring en praktische voorbeelden uit te wisselen. In elke sessie stond een thema centraal, zoals het inrichten van een projectstructuur, samenwerkingspartners, privacy, ICT systemen en monitoring.

De deelnemers geven aan dat de sessies erg van meerwaarde zijn geweest, waar tijdens een open sfeer veel zaken zijn uitgewisseld.

Om in Drenthe en Groningen verder te investering in kennisdeling en samenwerking op dit thema hebben de partijen via de VDG een subsidie aangevraagd bij het IBP (Interbestuurlijk Programma) Programmateam van de VNG, welke is gehonoreerd.

De partijen willen vervolg geven aan de eerste ronde sessies, onder andere door dit te verbreden naar andere medewerkers en partijen die te maken hebben met het vroegsignaleren van schulden. Denk aan woningbouwcorporaties, vrijwilligers-, maatschappelijke en welzijnsorganisaties.

Binnenkort zal hier verder over worden gecommuniceerd. Mocht u als betrokken partner of medewerker willen aanhaken en heeft u ideeën over relevante thema’s? Laat het weten via secretariaat@vdgdrenthe.nl.

De werksessies worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe, de VNG, VDG, VGG, AVK en uitgevoerd in samenwerking met CMO STAMM.

De jaarlijkse Onderwijsdag had dit jaar een bijzonder tintje. Geen ontmoeting met vakgenoten in een gemoedelijke sfeer, maar een webinar op 30 september en een replay op 7 oktober. Het thema van dit jaar “Onderwijs – Zorg – Jeugd” trok bezoekers vanuit heel verschillende organisaties: zowel vanuit het onderwijs als vanuit de gemeenten. De tekorten op de jeugdhulpverlening, waar veel gemeenten mee worstelen, is zeer waarschijnlijk een trigger geweest. De webinar met informatie over de Onderwijsmonitor en inleidingen van Bert Wienen en Remko Iedema is zeer positief ontvangen. Lees er hier meer over.

De 12 Drentse gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de Provincie Drenthe hebben samen het meerjaren beleidsprogramma ‘Drenthe, samen gezond in beweging’ opgesteld. Daarin beschrijven zij hoe we in Drenthe de komende jaren vitaal en gezond blijven. Zij doen dat vanuit de volgende visie:

“We willen de ervaren gezondheid van Drenten verhogen in een omgeving die uitnodigt tot een gezonde leefstijl. Hierin draait het om meedoen aan de maatschappij, mentale en lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, zingeving in het leven en de kwaliteit van leven”.

Het beleid is uitgewerkt in vijf thema’s en de bijbehorende doelen.

Bekijk hier de online publieksversie van ‘Drenthe samen gezond in beweging’.

Of download hier de volledige versie van ‘Drenthe samen gezond in beweging’.

Vereniging van Drentse Gemeenten, provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse
Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor een webinar met het thema “Onderwijs – Zorg – Jeugd”. Lees hier de volledige uitnodiging en meld u aan.

Lees hier de nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit.

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot 18 jaar in de buitenlucht weer sporten. Nu kunnen ze ook in de buitenlucht deelnemen aan culturele activiteiten. De Drentse gemeenten hebben een protocol vastgesteld met richtlijnen voor aanbieders van deze culturele activiteiten.

“Naast school en sport moesten veel kinderen en jongeren ook hun culturele activiteiten missen. Met dit protocol kunnen zij nu ook weer genieten van hun dansles, de scouting of bijvoorbeeld musical les. Dit draagt bij aan de ontspanning en culturele ontwikkeling van kinderen” aldus Mieke Damsma, voorzitter van de portefeuille Onderwijs en Cultuur binnen de VDG en burgemeester van gemeente Midden – Drenthe.  “Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden en richtlijnen. Aanbieders moeten zich hieraan houden, zodat culturele activiteiten weer veilig en verantwoord opgestart kunnen worden”

De strekking van het protocol is:

–             Buiten oefenen of spelen mag, binnen niet;

–             Oefenen en spelen is toegestaan, wedstrijden mogen niet;

–             Aanbieders moeten hun activiteiten in de openbare ruimte vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de aanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;

–             Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij de activiteit, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;

–             Hygiënemaatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;

–             Kantines, pauzeruimtes, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;

–             Aanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat er toezicht is.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee culturele activiteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen aanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf 29 april mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer samen sporten. De Drentse gemeenten hebben samen een protocol opgesteld waarin de voorwaarden zijn beschreven voor sportactiviteiten. Sportaanbieders moeten hieraan voldoen en kunnen voor vragen en ze kunnen voor ondersteuning terecht bij de gemeenten en de buurtsportcoaches/ sportfunctionarissen.

“Alle Drentse gemeenten hanteren dezelfde voorwaarden voor sportactiviteiten voor kinderen en jongeren. Zo geldt voor elke sportaanbieder hetzelfde. We hebben vooral gekeken naar wat mogelijk is. We hebben groot vertrouwen in dat sportaanbieders zorgen voor een veilige en verantwoorde manier van sporten voor kinderen en jeugd’, zegt Roger de Groot, burgemeester De Wolden en voorzitter van de VDG portefeuille Sport. “Het is vooral fantastisch dat er weer samen gesport kan worden door kinderen en jeugd tot en met 18 jaar. Het is goed voor de gezondheid en om fit te blijven en het is ook een welkome afleiding in een tijd waarin veel andere dingen niet kunnen” vervolgt De Groot. 

De strekking van het protocol is:

  • Buitensport mag, binnen sporten mag niet;
  • Trainen mag maar wedstrijden zijn niet toegestaan;
  • Zwembaden blijven gesloten;
  • Sportaanbieders moeten hun activiteiten vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de sportaanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij het sporten, voor kinderen tot en met 12 geldt dit niet;
  • Hygiëne maatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook van huisgenoten;
  • Kantines, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
  • Sportaanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat per 10 sporters 1 volwassene aanwezig is voor toezicht.

Binnen en buiten zwembaden moeten gesloten blijven. Er is op dit moment nog niet bekend óf en hóe het coronavirus zich in zwembaden kan verspreiden. Zodra er landelijke adviezen en richtlijnen komen voor het veilig en verantwoord gebruiken van zwembaden wordt dit besluit heroverwogen.

Op de websites van de gemeenten is het volledige protocol te lezen. Daarbij is een aanmeldformulier te vinden waarmee sportactiviteiten aangemeld moeten worden. Voor vragen en/of ondersteuning kunnen sportaanbieders terecht bij hun gemeente.

Vanaf woensdag geldt een aangepaste Drentse noodverordening waarin dit protocol verwerkt is.   

Vanaf 29 april mogen kinderen tot 12 jaar onder begeleiding sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten naast de begeleiding ook 1,5 afstand houden bij het sporten. Het Kabinet heeft gemeenten gevraagd verenigingen te ondersteunen en te faciliteren om dit mogelijk te maken. De 12 Drentse gemeenten pakken dit samen op en werken dit weekend aan richtlijnen en een protocol.    

“Het is fijn dat er voor kinderen en jeugd tot 18 jaar weer mogelijkheden komen om samen te sporten. Het houdt je gezond en fit en het is een welkome afleiding in tijden waarin niet zoveel andere activiteiten kunnen plaatsvinden. We moeten alleen wel zorgen dat het veilig kan, dat er begeleiding is en dat we ons houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarom werken de Drentse gemeenten samen aan richtlijnen en een protocol om de sport voor kinderen en jeugd weer op te starten”   Aldus Roger de Groot, burgemeester van De Wolden en voorzitter van de portefeuille Sport binnen de Vereniging van Drentse Gemeenten.

Het NOC-NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten vrijdagmiddag 24 april een protocol en handleiding gepubliceerd voor gemeenten om invulling te geven aan lokale richtlijnen. Dit weekend wordt dit landelijke protocol door de Drentse gemeenten vertaald naar lokale richtlijnen en protocollen. Hierin wordt ook meegenomen of buitenzwembaden wel of niet opengaan. De verwachting is dat verenigingen voor 29 april worden geïnformeerd over het protocol.

Sportaanbieders hoeven in de tussentijd niet stil te zitten. Er kan al gewerkt worden aan de voorbereiding van sportactiviteiten en gekeken worden hoe dit binnen de landelijke richtlijnen veilig en verantwoord kan. Tot 29 april is het verboden te sporten in groepsverband. Ook voor kinderen en jeugd. De huidig geldende noodverordening is nog van kracht en moet nog aangepast worden op de nieuwe maatregelen.  Verwacht wordt dat de nieuwe noodverordening 29 april van kracht wordt