Nieuws archief

Geef hier aan welke excursie u wilt bijwonen tijdens het ochtendprogramma.
Geef hier aan welke deelsessie u wilt bijwonen tijdens het middagprogramma.

Het Drents Zorglandschap is de samenwerking tussen de twaalf Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, de provincie Drenthe en vele (zorg)organisaties. De regionale samenwerking Drents Zorglandschap heeft als doel om de zorg en ondersteuning voor inwoners in Drenthe efficiënt en in samenhang te organiseren zodat deze bereikbaar én betaalbaar blijft. Dit doen we aan de hand van drie thema’s: Ouderenzorg, Sport & Preventie en GGZ.

Met deze nieuwsbrief laten we zien waar we aan werken binnen het Drents Zorglandschap. In elke nieuwsbrief worden een aantal thema’s uitgelicht. Stuur deze nieuwsbrief dan ook vooral door naar collega’s of andere mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in deze ontwikkelingen. Op deze manier kunnen we optimaal kennis delen en de regionale samenwerking verstevigen.

Lees verder.

Gelijke kansen, hoge verwachtingen

De jaarlijkse Drentse Onderwijsdag stond dit jaar in het teken van gelijke kansen en in hoeverre het hebben van hoge verwachtingen van leerlingen deze onderwijskansen vergroten. Na twee jaar digitale bijeenkomsten konden we deze keer elkaar weer ontmoeten bij PRO Emmen. De bezoekers kwamen vooral vanuit het onderwijs, de kinderopvang en de gemeenten, maar ook andere organisatie, zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs waren vertegenwoordigd.

Corona had de afgelopen jaren grote invloed op het welbevinden en op het leren van de leerlingen en daarmee ook op de kansen die de leerlingen hebben zich goed te ontwikkelen. In de drie presentaties tijdens de Onderwijsdag kwam dit ook naar voren. Lees verder.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag 
met het thema Gelijke kansen, hoge verwachtingen
op woensdag 23 maart 2022, 15.00 – 17.30 uur, inloop vanaf 14.45 uur.

Locatie: PRO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE Emmen (ingang via het schoolplein)

Lees verder.

Aanmelden.

De Vereniging van Drentse Gemeenten, de provincie Drenthe en de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit nodigen u uit voor de jaarlijkse Onderwijsdag. Een webinar met het thema Gelijke kansen, hoge verwachtingen
op woensdag 23 maart 2022, 15.00 – 17.30 uur.

Locatie: PRO Emmen, Ullevi 22, 7825 SE Emmen
of digitaal, afhankelijk van de dan geldende maatregelen

Lees meer.

Samen werken aan gelijke kansen
 
De samenwerking met alle betrokkenen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen is essentieel voor het vergroten van kansen voor alle kinderen. “It takes a whole village to raise a child”, is een bekend gezegde. In Drenthe gebeurt er veel om gelijke kansen voor alle kinderen te vergroten. In deze Nieuwsbrief van de Regiegroep Drentse Onderwijskwaliteit een viertal voorbeelden van een samenwerking tussen verschillende instanties: provincie, gemeente, onderwijs, ouders, sociaal team en verenigingen.
Alle betrokkenen pakken met veel enthousiasme de mogelijkheid op om elkaar aan te vullen en te versterken.

Lees meer.